Hopp til innholdet
Skip og radar
Home » Blogg » Skip og radar og reindsdyr

Skip og radar og reindsdyr

  • av

Skip og radar signaler brukes til å spore skip og for å varsle andre skip så alle kunne vite hverandres posisjoner og unngå farlige situasjoner. Og sikre at man ikke kom helt ut av kurs. Det store spørsmålet var om det også kunne brukes for å spore reinsdyr på Finnmarksvidda og andre praktiske oppgaver hvor man har behov for å holde oversikt over store masser på store flater.

Skip og båter bruker gps og navigasjon for å seile og kjøre. I tillegg er de utstyrt med radar for å ha oversikt over hindringer som fjell og andre båter i samme farvann. Dermed er skip og radar noe som ofte henger sammen.

Gps og navigasjon for fartøyer

Gps og navigasjon er sentralt for maskiner som skal bevege seg over store avstander, raskt. Derfor finner du gps både i biler og båter. Større skip bruker ofte ulike navigasjonsverktøy samt radar fordi dette gir mer presise posisjoner enn det en gps kan.

Akkurat som fly har behov for vite hvor andre fly oppholder seg i luften, har skip det på samme måte. De kan raskt komme på kollisjonskurs og da er det ikke sikkert at store skip klarer å styre unna raskt nok.

Skip og radar samarbeid

Skip er avhengig av radar for å oppdage andre skip og andre hindirnger som fjell og land. Her er noen tips til hvordan du kan navigere.

  • Bruk solen til å finne nord og sør
  • Bruk stjernene for å finne himmelretningeneL
  • Lær deg å lese kart grundig
  • Lær deg å gå i en rett linje

Navigering er ikke vanskelig

Skip og radar hører sammen som anker og kjetting. Skipene trenger radaren til å fortelle seg hva som er i nærheten. Ekkolodd kan også brukes av skip på uttrykning for å lokalisere ubåter og miner og for å måle havdybden de befinner seg på.

Det viktigte å kunne på sjøen er både å kunne svømme og å kunne orientere seg eller navigere. Kan du ikke navigere kan du risikere å ikke få båten tilbake til land eller kollidere med andre eller grunnstøte. Med navigasjon kommer du sikrest fra a til b.