Hopp til innholdet

Forskning

Norsk satellitt til værs

Ncube er utviklet av norske studenter for å kunne overvåke skipstrafikk og reinsdyr ved å bruke romfartsteknologi og GPS. Totalt ble det skutt opp to satellitter, ncube og ncube2. Forsøket vakte stor internasjonal interesse og det var studenter som tok høyere utdannelse fra hele Norge som deltok. Også for å demonstrerer at forskere kan jobbe sammen på tross av store geografiske avstander. Og for å øke interessen for forskning blant unge ved å vise hvordan forskning kan brukes til å løse faktiske utfordringer som oppstår i hverdagen.

Unge forskere har presentert et forskningsprosjekt selv NASA var interesserte i. Hadde det fungert som det skulle ville det revolusjonert trafikk til lands og vanns.

Ncube er norsk forsknings pionerarbeid

Det ble mye oppstyr da det viste seg at norske studenter hadde slått seg sammen for å sende en satellitt ut i verdensrommet. Satellitten skulle drive arbeid med sporing og overvåkning.

Norsk romfartsmiljø og norske studenter holdt pusten i flere uker mens de ventet på svar fra satellittene. Arbeidet kunne revolusjonert trafikken på landjorden og til sjøs. Dessverre fikk man aldri kontakt med ncubene etter at de forlot jorden, men forsøket vakte stor internasjonal begeistring og jubel,

FORSKNING
FORSKNING

Reinsdyr på Finnmarksvidda

Man hadde håpet at teknologien som ble brukt på ncube kunne brukes til å spore og holde styr på alle reinsdyrene som hvert år går over Finnmarksvidda. Det er umulig for reineierne selv å holde oversikten med så mange rein og så store områder.

Norge hadde håpet på internasjonal anerkjennelse da ncube ble utviklet i hemmelighet av norske studenter. Det fikk de også, selv om satellittene ikke klarte å spore på den måten de var designet for. Ikke all forskning lykkes på første forsøk og sånn er det når avansert teknologi skal manipuleres til å gjøre nye ting.

Smartere sammen enn alene

Prosjektet hjalp også norske forskere og studenter til å ha en plattform og utveksle kunnskap, tanker og ideer. Ofte er forskningsmiljøene i Norge så fokuserte på sine egne ting at kommunikasjonen mellom dem lider. Det blir lettere å søke i utlandet enn i andre norske forskningsmiljøer. Også fordi det er store geografiske avstander mellom folk i nord og sør i Norge.

Det er viktig at ungdom ser nytten av forskning og teknologi slik at vi også har forskere i fremtiden. Ved å vise praktiske tilnærminger til kompliserte problemer ville man vise at forskning er nyttig også i hverdagen. Dessverre fikk man aldri kontakt med satellitten etter utskytning, men jubelen var det ingen ting å si på.