Hopp til innholdet

Ncube2

et norsk vidunder

Norsk nyere romfartshistorie

Ncube2 var et annet norsk forsøk på å få verdensrommet og reinsdyra på Finnmarksvidda til å kommuniserer via GPS. Fordi det er umulig å holde styr på all reinen på vidda ønsket man er avansert form for GPS som kunne holde styr på dyra.

handler ikke om å få til ting, men og om prøving og problemløsing. For å vite hva som fungerer må man også finne ut av hva som ikke fungerer. Dette forsøkte man å finne svar på med ncube og det var en viktig del av prosjektet.

På mange måter var ncube et stykke stolt norsk dugnadsarbeid med studenter fra hele landet. Fokuset var på samarbeid og på å gjøre forskning interessant for unge.

Ncube

Tips til å forske på alene eller sammen

  • Finn et tema som interesser deg
  • Finn et problem du vil løse
  • Finn noen du kan lære av eller jobbe sammen med
  • Vær tålmodig og ikke gi opp
Ncube
Ncube

Forskning er livet

Ncube2 og ncube var to satellitter som ble skutt ut i verdensrommet. Det var basert på norsk som involverte studenter på høyere utdannelse fra hele landet. Målet med prosjektet var både å se om romfartsteknologi kunne brukes på land for sporing og GPS. Og ikke minst: for å vekke interessen for blant unge. Det ga også forskere på tvers av kommunegrenser muligheten til å jobbe sammen og utveksle kunnskap og erfaringer.

Veien er målet

handler i stor grad om å gjøre kvalifiserte valg og krysninger for måle hvordan forskningsobjektet reagerer. Det er dermed ofte like viktig å identifisere hva som ikke virker og finne årsakene. Som det som virker og ikke minst – hvorfor.

Norsk forskning er viktig også for å vekke interessen for å fortsette å finne svar og rekruttere morgendagens forskere. Ved å vise at forskning kan løse daglige problemer blir det mer konkret og artig. Forskning kan både gi svar på dagligdagse utfordringer og også på mer abstrakte problemstillinger.

Ncube og Ncube2

Ncube og Ncube2 er to biter stolt norsk romfartshistorie. Norske studenter og forskningsmiljøer samlet seg om å utvikle en satellitt som ved hjelp av romfartsteknologi skulle kunne spore store masser på store flater. Som rein på Finnmarksvidda og skip på sjøen.

De praktiske delene av forskningsprosjekt ble utført i Narvik ved høgskolen. Det var viktig at Nord-Norge ble frontet i prosjektet og det var derfor det fysiske arbeidet ble gjort her. Man ønsket å knytte nord og sør nærmere sammen og vise at forskning er universielt.

Blogg

Et jorde med en landsby

Norske oppfinnelser

Norske oppfinnelser – hva er egentlig funnet opp av nordmenn? Sjekk ut hva du bruker til daglig som er en norsk oppfinnelse!

Kart navigering

Navigering til sjøs

Navigering til sjøs prinsipper blir brukt på stadig nye områder som i romforskning og for å spore rein på Finnmarksvidda

Skip og radar

Skip og radar og reindsdyr

Skip og radar signaler brukes til å spore skip og for å varsle andre skip så alle kunne vite hverandres posisjoner og unngå farlige situasjoner.

Dugnadsprosjektene ncube og ncube2

I store deler av Norge har man med rette vært bekymret for rekrutteringen til de akademiske miljøene. Dette fordi fraflyttingen fra norske kommuner er en vedvarende tendens blant unge. Man ønsket derfor å vise at man ikke trenger p flytte for å drive med forskning og at det drives forskning overalt i Norge. Ved å relatere forskningen til noe praktisk ville man vise at forskning kan brukes til alt. Spesielt har man ønsket å få flere jenter til å velge tekniske og matematiske fag og formidle at det ikke er tørt eller for vanskelig. Selvsagt er det komplisert, men det betyr ikke at det er umulig å få til. Det var stor jubel rundt det norske forskersamarbeidet.