Utviklingen av nCube-2

Etter omfattende planlegging og utførelse av nCube-1 i mange år, og samarbeid mellom mange forskjellige universiteter og høyskoler, ble nCube-2 bygget.

Dette fordi nCube-1 ble ansett som feilet, da de ikke fikk opprettet kontakt med nCube-1 etter oppskytingen.

Ett av problemene under utviklingen av nCube-1 var kommunikasjonen og det med å holde alle parter oppdatert under hele utviklingen. Dette førte til kommunikasjonsproblemer som igjen førte til at de ikke greide å nå visse frister før oppskytningen. Dette resulterte i at nCube-1 ble ansett som en fiasko, men likevel lærerik og god opplevelse for de involverte studentene.

nCube-2 fikk på den andre siden haik opp i verdensrommet med den større og mer omfattende student-satellitten SSETI Express, slik at kostnadene for prosjektet ble ansett som relativt små.

Det ble ikke oppnådd radiokontakt med verken nCube-1 eller nCube-2 etter oppskytingen. Noen mener at satellitten ikke ble utløst korrekt fra SSETI Express, slik som det var planlagt.

I motsetning til nCube-1, som styrtet i ørkenen i Kasakhstan rett etter oppskytning, gikk trolig nCube-2 i bane rundt jorden i en kortere periode, men uten radiokontakt.

Siden verken nCube-1 eller nCube-2 var å anse som suksessfulle satellitt-prosjekter, har heldigvis Norge fått til å sende opp satellitter i senere tid.

I dag sier vi gjerne at vi ikke hadde greid å sende opp disse moderne satellittene uten å øve med nCube først.

Både det simple designet og de internasjonale standardene bidrar til at nCube er en effektiv og lærerik plattform. CubeSat er en god ressurs og morsomt for studenter verden over.

De norske studentene fikk mye operativ og god erfaring, og i tillegg til å utvikle satellitten utviklet de ett datasystem, og ett bakkesytem for bearbeiding og mottakelse av data underveis.

Det andre målet til nCube var å kommunisere med nettopp disse, amatør-bakkeradiostasjoner, i tillegg til å teste AIS-mottakerene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *