Hva er satellitter?

En satellitt kan være en måne, planet eller en maskin som går i bane rundt en annen planet eller stjerne. I følge NASA er planeten vår, Jorden, en satellitt fordi den går i bane rundt solen. På samme måte er månen en satellitt fordi den går i bane rundt Jorden.

Vanligvis referer ordet satellitt i dag til en maskin laget av mennesker skutt opp i verdensrommet slik at den kan gå i bane rundt jorden.

Det er mange grunner til at vi gjør dette, som for eksempel overvåkning, dataoverføring, bilder, deling av informasjon og forskning.

Du har kanskje hørt om GPS?

GPS betyr Global Positioning System og bruker nettopp satellitter til å beregne den nøyaktige posisjonen til til hva det enn måtte være som har en GPS-mottaker. Dette kan være for eksempel en smarttelefon, radiostyrt fly, en bil eller en hund med GPS-chip i pelsen.

Satellitter gjør verden globalisert

Ved hjelp av satellitter er i dag verden utrolig globalisert. Dette fordi vi kan ringe og kommunisere med andre mennesker på andre siden av verden på ett blunk. Vi kan se på bilder av hele verden fra verdensrommet, vi kan forutse værmeldingen og vi kan se direkte-TV fra Kina på ett blunk.

Norske satellitter

I dag har Norge flere satellitter i bane rundt jorden.

Vi har blant annet skutt opp to stk AISSAT, og Telenor har en satellitt for å bedre sitt kommunikasjonsnettverk. Denne skal også gi dekning til den norske stasjonen Troll på Arktis.

NORSAT-1 skal skytes opp i 2017 en gang.

Kystverket og Kystvakten bruker i dag AIS-dataene fra satellittene til å overvåke aktiviteten i Arktis, dette innebærer både oljesøl og i tillegg fiskerioppsyn for Kystvakten sin del. Dette er et godt hjelpemiddel for Kystvakten i dag, da de enkelt kan se hvor de fleste åtene befinner seg å patruljere dit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *