Hva er Cube satellitter

Cube-satellitter, eller CubeSat, er en internasjonal satellitt standard utviklet for forskning og utdanning innen romfart.

Utviklingen har ført til at mange land kan gi sine studenter ekte utdanning og erfaring innen romfart og utvikling av egne satellitter. Dette fører også til at teknologien utvikles enda raskere generelt, siden studentene får skikkelig undervisning og ekte opplæring.

Dette øker muligheten for satellitter og tilgangen til verdensrommet og er ansett som en svært suksessfull og brukbar standard.

Det internasjonale samarbeidet har vist seg å være svært effektivt i utviklingen av alt mulig innenfor romfart.

P-POD

P-POD står for Poly-Piscosatellite Orbital Deployer, P-POD er et utskytningssystem utviklet i samarbeid mellom California Polytechnic State University, San Luis Obispo og Space Systems Development Laboratory ved Stanford University i 1999. Behovet for et konsistent design og oppskytningssystem for picosatellittene gjorde at CubeSat systemene ble ført mot dette designet og utviklingen av dagens P-POD.

P-POD’ens hovedmål

P-POD’en har flere mål, men hovedsakelig var den bygget for å:

  • Beskytte innmaten i satellitten
  • Beskytte oppskytningskjøretøyet
  • Beskytte CubeSat’ene
  • Utløse CubeSat’ene
  • Øke tilgangen til verdensrommet for CubeSat’ene
  • Tilby et standardisert grensesnitt for oppskytning av satelitter

CubeSat Standarden

I følge den internasjonale standarden for CubeSat skal satellitten være utformet som en kube, og måle 10x10x10 cm, den skal også ikke veie mer enn kun 1 kg.

Komponentene og innmaten er derfor lett tilgjengelig, som for eksempel batterier, solcellepanel og mottakere.

CubeSat-standarden passer også perfekt til P-POD, som er nødvendig for oppskytingen av CubeSat.

Det er mange land som har utviklet CubeSat

Det er utrolig mange nasjoner som har utviklet CubeSat’er. For eksempel USA, Danmark, England, Japan, Sør-Korea, og Norge.

De forskjellige landene har forskjellige interesseområder for utviklingen og studiene av CubeSat.

CubeSat regnes som en svært vellykket platform for utviklingen og tilgangen til romfart og moderne teknologi. CubeSat har gjort verdensrommet mer tilgjengelig ved å innføre en standard som kan brukes av flere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *