Forstyrrer nordlyset satellittene?

I lengre tider har man trodd at plasma-turbulensen fra nordlyset har vært ansvarlig for å forstyrre verdens GPS-satellitter.

Nyere forskning viser uansett at denne plasma-turbulensen faktisk ikke eksisterer. Det mener nå i hvert fall medlemmer av Baths Department of Electronic & Electrical Engineering.

Teamet har observert det vakre og kjære nordlyset i Tromsø i Troms fylke, og brukt hjelpemidler som radar og GPS-mottakere.

I følge forskerne kunne radaren gi dem et bilde av nordlyset som igjen kunne forbindes med at nordlyset og plasma-turbulensen ikke hadde noen sammenheng med forstyrrelsen av GPS-satellittene.

Forskerne mener dette vil bidra til ytterlige forbedringer på fronten, og er glade for oppdagelsen.

Nå som 5G-nettet snart skal introduseres, og den økende avhengigheten av GNSS-systemene, er det viktigere enn noensinne og ha nøyaktig og pålitelige satellitt-systemer som faktisk fungerer overalt i hele verden.

Dersom disse GPS-signalene faktisk blir påvirket av nordlys kunne det fått fatale følger for mange ting. For eksempel selvstyrende biler som skal gå på GPS, disse kunne lett forårsaket ulykker og kjørt av veien dersom det plutselig dukket opp en forstyrrelse ingen visste om.

Så forskerne ser seg meget fornøyde med innsatsen i “Nordens Paris” og håper på å studere mer i det kalde nord senere.

De skal også ha samarbeidet og utvekslet informasjon med nordlys-observatoriet rett utenfor Longyearbyen på Svalbard. I tillegg til det som faktisk også ligger i Tromsø, også kalt Tromsø geofysiske observatorium.

Nordlysobservatoriet i Tromsø ble bygd i 1928 og åpnet i 1930, etter at midler fra Rockefeller ble gitt.

I de siste årene har Nordlyset blitt et mer anerkjent fenomen hele verden over og man har sett stor økning av turister som kommer til Nord-Norge og Troms for å se nordlyset. Slik turisme kan bidra til at det bevilges mer til forskning på nordlyset enn det gjøres i dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *