Den første norske satellitten

I 2002 begynte prosjektet nCube, hvor rundt 80 studenter fra NTNU, Universitetet i Narvik og NLH deltok i design og utvikling av den første norske satellitten. nCube var en studentsatellitt, og målet var å teste ut hvorvidt AIS (Automatic Identification System) som i dag brukes på skip, kan brukes fra verdensrommet og til blant annet reinsdyr.

Hva er AIS?

AIS står for Automatic Identification System og er et system som bruker radiosambandet om bord i skip til å overføre informasjon om blant annet skipets navn, hastighet, kurs og posisjon til andre skip i nærheten. Dette systemet bruker et radiosamband som ikke har så mye lengre rekkevidde enn øynene kan se. Alle skip som fører AIS kan spores på internett, dersom de er innen rekkevidde. Er de utenfor rekkevidde, på det åpne hav, er det bare båtene i nærheten som kan se hverandre, ingen eksterne kilder kan spore båtene med AIS.

AIS fra verdensrommet og på reinsdyr

nCube skulle teste ut, hvorvidt AIS var brukbart fra verdensrommet, slik at man blant annet kan få full oversikt over all skipstrafikk ytterst i de norske farvann, selv om de er langt utenfor konvensjonell rekkevidde.

De skulle også teste ut om det fungerte å montere AIS sendere på reinsdyr oppe på Finnmarksvidda, dette for å sjekke ut om de fikk forbindelse med satellitten og hvor godt systemet opererer.

Planlegging og gjennomføring

Det tok mange år før oppskytingen av nCube fant sted. Høsten 2001 begynte planlegging og prosjektet ble satt i gang, høsten 2004 ble satellitten sendt til værs.

nCube-1 ble ofte kalt “Rudolf” og ble skutt opp fra Kasakhstan ved hjelp av California Polytechnic State University. Sistnevnte organiserte oppskytingen av 13 satellitter av typen Cubesat, arrangert 3 og 3 i såkalte P-POD’s. Norge delte en P-POD med Korea og Japan.

Gruppen med studenter og utviklere hadde mange problemer på veien, og noe resulterte i at kommunikasjonssystemet ikke ble ferdig utviklet. nCube måtte derfor bruke en reserveløsning, et utdatert morsesystem for kommunikasjon.

Etter oppskytingen ble det ikke opprettet kontakt med nCube og prosjektet anses som mislykket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *